×

COG-N

Niti za vertikalno podizanje lica (facelift bez skalpela)

Koja je razlika u odnosu na mezoniti?

Imaju deblji promjer od standardnih biostimulacijskih niti jer trebaju imati dovoljnu čvrstoću, kako bi podigli obješenost lica. Njihova struktura je u obliku riblje kosti te se u kožu umeću putem male cjevčice (kanule) koja je tupoga vrha tako da bez oštećenja prolazi kroz tkivo. Jednom kad su umetnute u potkožje, njima se polagano i nježno rukama liječnika lice poteže u željenom smjeru.

Sigurnost primjene COG-N

Tretman je biološki vrlo prihvatljiv jer predstavlja tehniku kojom se stimulira stvaranje kolagena u željenom smjeru kako bi se obješenost ispravila uklanjanjem uzroka tj. izgubljenog kolagena i masnog tkiva. Sama ugradnja niti provodi se pod lokalnom anestezijom a iglice koje se koriste su tupih vrhova kako bi se oštećenje tkiva svelo na minimum.

Koliki je oporavak nakon zahvata?

Oporavak nakon zahvata COG-N nitima ovisi o broju niti koji se umeće. U prosjeku je to 5-10 niti po licu. Unutar prva dva dana prisutna je blaža otečenost lica koja se uspješno smanjuje primjenom hladnih obloga. Pojava podljeva također je moguća i ovisna je o stupnju osjetljivosti tkiva, no kao i svaka druga modrica, prolaze kroz 5-7 dana te se lako prekriva odgovarajućim make up-om.

Kod osjetljivih pacijenata preporuča se primjena analgetika unutar prvih sati od provedenog zahvata no to najčešće nije potrebno.

Kakve promjene na licu donosi tretman COG-N nitima?

Stupanj vertikalnog podizanja lica liječnik uvijek dogovara sa pacijentom prije samoga zahvata, a ista je moguća i u toku samog zahvata kako bi se postigao željeni rezultat.

Osnovna promjena koja je vidljiva na licu je podizanje jagodica i ispravljanje linije donje čeljusti. Ujedno je to i osnovni vektorski pomak koji u samo nekoliko trenutaka mijenja izgled lica i pomlađuje ga za desetak godina.

Starenjem dolazi do gubitka i djelomičnog premještanja masnog jastučića iz obraza u središnji dio blizu nosa. Takva promjena zajedno sa gubitkom vezivnoga tkiva oko kružnog mišića usta uzrokuje pojavu tzv. nazolabijalnih bora koje se spuštaju od nosa do kutova usana. Istovremeno pod djelovanjem gravitacije, a zbog prisutnog tkiva na mjestu na kojem se do sada isto nije nalazilo, dolazi do pojave jastučića na rubu donje čeljusti. Sve to rezultira promjenom izgleda lica. Suspenzijske niti ili COG-N koje u dubljim slojevima kože usidre svoje zakačke, omogućavaju da laganim potezanjem dođe do uspostavljanja novog oblika lica.

Kada su vidljivi prvi rezultati?

Prvi rezultati vidljivi su odmah a potpuni efekt zahvata vidljiv je nakon 3-6 mjeseci.

Koliko traje rezultat tretmana?

Prosječno trajanje rezultata je 18-24 mjeseci sa mogućim individualnim odstupanjima.