×

Botox

Terapija izravnavanja mimičnih bora

Što je Botox?

Botox je prirodni pročišćeni protein dobiven kao produkt bakterije Clostridium botulinum koji se desetak godina koristi u medicini. Njegova prva primjena u medicini bila je u neurologiji, oftalmologiji i pedijatriji, a danas se uglavnom najviše koristi u estetskoj medicini.

Sigurnost primjene Botoxa

U praksi se najčešće susrećemo sa pacijentima koji imaju strah od primjene Botoxa. Istina je da se radi o toxinu koji blokira rad mišića, no njegova primjena je standardizirana a učinak potpuno lokalan. Sam se Botox degradira u mišiću u periodu od 4 mjeseca kada je tretman potrebno ponoviti kako bi se zadržali željeni rezultati. 2002 godine FDA Američka agencija za kontrolu hrane i lijekova koja ima visoke standarde kontrole i sigurnosti, potvrdila je sigurnost upotrebe Botoxa u kozmetičke svrhe.

Kontraindikacije za primjenu Botoxa

Važno je da pacijent upozori liječnika ukoliko doji ili planira trudnoću, te ukoliko boluje od nekih sistemskih bolesti koje bi mogle biti zapreka primjeni Botoxa. No, to su rutinske stvari koje se utvrđuju kod pregleda i plana aplikacije.

Kako izgleda tretman Botoxom?

Nakon pažljive procjene mimike pacijenta te utvrđivanja individualnih želja pacijenta, na licu se radi nacrtna mapa kao vodič za aplikaciju. Potom se tankim iglicama dublje u mišiću aplicira željena količina Botoxa. Potpunu bezbolnost moguće je osigurati lokalnom aplikacijom leda.

Kada su vidljivi prvi rezultati?

Prvi rezultati nakon prve primjene botoksa vidljivi su nakon 5-10 dana, a nakon ponovljene primjene već nakon 2-3 dana.

Koliko traje rezultat tretmana?

Prosječno trajanje rezultata je 3-4 mjeseca sa mogućim individualnim odstupanjima.

Kome je zapravo namijenjen tretman Botoxom?

Tretman Botoxom je namijenjen prije svega za blokiranje pojedinih vlakana mišićne muskulature lica i vrata. To se odnosi ponajprije na čelo i glabelu (područje između obrva), područje oko očiju, bore oko usta i oko nosa, te regiju vrata. Realno gledajući, tretman Botoxom ima najbolje efekte kada strukture lica nisu obješene uslijed djelovanja gravitacione sile. Okvirno se može reći da je to do 60-ak godina starosti. No i tada Botox nalazi svoju primjenu ukoliko su provedeni drugi estetsko – korektivni postupci koji rekonstruiraju izgled lica vračajući ih prema prvotnom stanju. To su primjerice od neinvazivnih postupaka 3D Mezoniti. Često puta pacijenti vjeruju da botox može zategnuti lice. To je djelomično točno, naime veći stupnjevi obješenosti lica predstavljaju indikaciju za plastičnu kirurgiju, u blažim slučajevima upotreba 3D mezoniti daje lijepe rezultate. Efekt zatezanja sa jedne je strane rezultat optičkog dojma koji nastaje zbog odabira pojedinih zona mišića kojega blokiramo, a sa druge strane imamo blaži efekt podizanja čela i "otvaranja pogleda" zbog indirektnog utjecaja na mišiće tjemena koji se refleksno kontrahiraju kada se mišić čela blokira, tako dobivamo efekt povlačenja. Mnogi pacijenti ne žele imati začuđeni pogled, poneki pacijenti upravo inzistiraju na podizanju obrva. Stvar je individualnih želja, ali i savjeta kojega ćete dobiti od liječnika s obzirom na oblik i mimiku lica.